ภูสิงห์ฝนตกหนัก! น้ำป่าหลากท่วมบ้านเรือน-พื้นที่การเกษตร จนท.เร่งช่วยเหลือ


วันที่ 18 ก.ย. 65 ช่วงเวลากลางดึกที่ผ่านมา มีฝนตกหนักและตกนานในพื้นที่ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ โดยเฉพาะตามเทือกเขาพนมดงรัก ส่งผลให้มีมวลน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนใน 2 ตำบล ได้แก่ ต.ห้วยตามอญ หมู่ 1 น้ำท่วมบ้าน 1 หลัง และ ต.ละลม หมู่ 1, หมู่ 12 ถูกน้ำท่วมบ้านรวมจำนวน 10 ครัวเรือนนอกจากนั้นพื้นที่การเกษตรถูกน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมเสียหายอีกจำนวนมาก

เบื้องต้น จ่าเอก สมควร สิงห์คำ นายอำเภอภูสิงห์ ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงฯ และสมาชิกอาสารักษาดินแดนอำเภอภูสิงห์ที่ 19 ร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลละลม, กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ เร่งเข้าทำการให้การช่วยเหลือขนย้ายสิ่งของขึ้นบนที่สูง ติดตั้งเครื่องสูบน้ำทำการสูบน้ำออกจากพื้นที่มีบ้านเรือนประชาชน พร้อมกับนำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ประชาชน.