Breaking
05/12/2023

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษให้โอวาทกับทัพนักกีฬา .ศรีสะเกษ ก่อนเข้าร่วมกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 37 พัทลุงเกมส์

วันนี้ (22 .. 65) ที่ห้องประชุม สนง.การกีฬาแห่งประเทศไทย .ศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติผวจ.ศรีสะเกษ เป็นประธานให้โอวาทแก่นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม .ศรีสะเกษ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจก่อนเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 พัทลุงเกมส์ ระหว่างวันที่ 29 .. – 10 .. 65

โดยมี นายรัฐวิทย์ อังคสกุลเกียรติ อุปนายกสมาคมกีฬาแห่ง .ศรีสะเกษ  พร้อมด้วย นายชนินทร์ คุ้มใหญ่โต ผอ.สนง.การกีฬาแห่งประเทศไทย .ศรีสะเกษ นายสฤษฏ์ นาควารินทร์ ประธานหอการค้า.ศรีสะเกษ และหัวหน้าทัพนักกีฬา .ศรีสะเกษ นำทีมนักกีฬา 25 ชนิดกีฬา รวมทั้งผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอนเข้ารับพรจากผู้ว่าราชการจังหวัด

โอกาสดังกล่าว .ศรีสะเกษ ได้มอบเงินสนับสนุนทัพนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เบื้องต้น  จำนวน 2,174,430 บาท

แนะนำ