พวกข้า “กบฏดำ” แห่งเทือกเขาพนมดองเร๊ก


ตัวอย่างบางตอน!! การแสดงประกอบแสง สี เสียง อารยธรรมแห่งศรัทธา มนตรา ศรีพฤเธศวร ตอน สืบราชมรรคา ศรีชยราชา ชัยวรมันที่ 7 ระหว่างวันที่ 17 – 21 มีนาคม 2564 ณ สวนสมเด็จศรีนครินทร์ จ.ศรีสะเกษ