ผู้ป่วยโควิดศรีสะเกษ!! ห้ามเดินทางเองโดยพละการเด็ดขาด


 

วันนี้ ( 29 มิ.ย. 64) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19  จังหวัดศรีสะเกษ ขอความร่วมมือผู้ป่วยชาวจังหวัดศรีสะเกษ ที่ยืนยันติดเซื้อโควิด-19 จังหวัดอื่นๆ (ผู้ป่วยที่มีอาการ) ห้ามเดินทางเองโดยพละการเด็ดขาด หากประสงค์ย้ายมาพักรักษาตัวที่จังหวัดศรีสะเกษ ให้ติดต่อโรงพยาบาลตามภูมิลำเนาเพื่อรับส่งต่อ

 

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19  จังหวัดศรีสะเกษ หมายเลขโทรศัพท์ 065-2400691, 065-2400680, 065-2400688