ผลตรวจโควิด ชาวบ้าน อ.วังหิน เป็นลบ


19.55 น. มีรายงานว่า ผลตรวจหาเชื้อโควิด19 ชาวบ้าน ใน ต.ธาตุ อ.วังหิน เป็นลบ โดยยังอยู่ในกระบวนการเฝ้าระวัง และกักตัวเพื่อเฝ้าติดตามอาการอย่างใกล้ชิด