Breaking
05/12/2023

 

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ  ครั้งที่ 37 “นครลำดวนเกมส์โดยมี ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท., นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ, ดร.สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรศรีสะเกษ เขต 1 นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษ, นายประชุม บุญเทียม รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา, นายปรีชา ลาลุน ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ, นายแพทย์มีชัย อินวู๊ด ผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา และคณะผู้บริหาร ร่วมพิธี สนามกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ (สำนักงาน กกท. จังหวัดศรีสะเกษ) เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ตามที่ คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย ได้มอบหมายให้จังหวัดศรีสะเกษ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37

นครลำดวนเกมส์ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม – 3 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งจังหวัดศรีสะเกษ ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันเสร็จสิ้นลงแล้ว และสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับความร่วมมืออย่างดีเยี่ยมจากทุกภาคส่วน จนทำให้การแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ เกิดความตื่นตัว ถึงแม้จะอยู่ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แต่จังหวัดศรีสะเกษ ก็จัดการแข่งขันตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดฯ ได้อย่างดีเยี่ยมจนประสบความสำเร็จ ตามสโลแกนการแข่งขัน “Fight together หรือ สู้ไปด้วยกันซึ่งสามารถพัฒนาเป็นต้นแบบการจัดการแข่งขันกีฬาได้ในอนาคต

ผู้ว่าการ กกท. กล่าวว่า การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “นครลำดวนเกมส์ของจังหวัดศรีสะเกษ ในครั้งนี้ จังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดการแข่งขันเป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกประการ และเป็นไปตามมาตรฐานที่วางไว้ ทั้งในด้านการส่งเสริมโอกาสแก่นักกีฬา และบุคลากรทางการกีฬา เพื่อเป็นพื้นที่ในการแสดงศักยภาพ และพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มที่ พร้อมกับส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัด ที่ทำให้ประชาชนรู้จักจังหวัดมากขึ้น ผ่านทางสื่อต่างๆ ทำให้ได้รับความสนใจอย่างมากจนเกิดการสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัด แสดงให้เห็นถึงการประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่งของเจ้าภาพจังหวัดศรีสะเกษ

ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า จังหวัดศรีสะเกษได้จัดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “นครลำดวนเกมส์รวมระยะเวลาแข่งขันทั้งสิ้น 5 วัน โดยจัดการแข่งขันใน 20 ชนิดกีฬา มีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมแข่งขัน 2,507 คน และมีการชิงชัย 348 เหรียญทอง โดย อันดับ 1 ได้แก่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ได้ 73 เหรียญทอง, อันดับ 2 จังหวัดนนทบุรี ได้ 28 เหรียญทอง, อันดับ 3 จังหวัดศรีสะเกษ ได้ 28 เหรียญทอง, อันดับ 4 จังหวัดชลบุรี ได้ 17 เหรียญทอง, อันดับ 5 จังหวัดขอนแก่น ได้ 13 เหรียญทอง และการจัดการแข่งขันครั้งนี้ ได้นำรูปแบบการจัดการแข่งขันกีฬาสีขาว หรือที่เรียกว่า BCG มาใช้ เพื่อปลูกจิตสำนึกการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจังหวัดศรีสะเกษ ประสบความสำเร็จมากในด้านการจัดการแข่งขันฯ ทำให้เป็นแบบอย่างในการพัฒนา ปรับปรุงการจัดมหกรรมกีฬาภายใต้วิถีชีวิตใหม่(New Normal) ในอนาคตให้กับจังหวัดอื่นๆ ต่อไป

สำหรับพิธีปิดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “นครลำดวนเกมส์เต็มไปด้วยแสงสีเสียง และการแสดงที่สวยงามประทับใจ โดยไฮไลท์อยู่ที่พิธีมอบธงประจำการแข่งขันให้กับเจ้าภาพครั้งต่อไปจังหวัดกาญจนบุรี กับการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “กาญจนิกาเกมส์ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 6 กันยายน 2566.

แนะนำ