บ.ประชารัฐรักสามัคคีศรีสะเกษ เปิดตัวลูกชิ้นโคขุนดอกลำดวน


บริษัทประชารัฐรักสามัคคีศรีสะเกษ ( วิสาหกิจเพื่อสังคม ) จำกัด เปิดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีงบประมาณ 2562 พร้อมเปิดตัวสินค้าสานพลังประชารัฐ ลูกชิ้นโคขุนดอกลำดวนศรีสะเกษ สด สะอาด อร่อย ไม่มีสารบอแรกซ์

วันนี้ (12 ต.ค. 63) ที่ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ นายวิทยา วิรารัตน์ ประธาน บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีศรีสะเกษ ( วิสาหกิจเพื่อสังคม ) จำกัด ได้เปิดประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปีงบประมาณ 2562 ภายหลังจากประสบปัญหาสถานการณ์โรคโควิด19 จึงจำเป็นต้องเลื่อนการประชุมออกมาเป็นวันนี้ โดยมีคณะกรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมกันครบถ้วน

โดยที่ผ่านมาในการบริหาร บริษัทฯ มีทุนหมุนเวียนอยู่ จำนวน 4 ล้าบาท ได้จัดทำแผนการดำเนินการหลักๆ คือ กิจกรรมโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ด้วยการส่งทั้งผักปลอดภัย และข้าวสารให้กับโรงพยาบาลศรีสะเกษ, กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ได้ร่วมทำกิจกรรม ร่วมทำบุญใส่บาตรที่วัดพระธาตุสุพรรณหงส์ บ้านหว้าน ตำบลน้ำคำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ,

กิจกรรมด้านการส่งเสริมการเลี้ยงโค และแปรรูป ได้เข้าแผนในการทำโรงเชือดโค การพัฒนาการแปรูปเนื้อโค เป็นลูกชิ้นดอกลำดวน เพื่อรองรับผลิตภัณฑ์จากโรงเชือด ขณะนี้ได้ทำการทดลองเปิดตัวแล้ว คงเหลือการพัฒนารูปแบบบรรจุ หีบห่อ ให้สวยงาม น่าสนใจอีกเล็กน้อย ซึ่งหลายคนได้ทดลองทานลูกชิ้นเนื้อดอกลำดวนศรีสะเกษ แล้ว บอกต่อๆ กันว่าอร่อยจริง เพราะบริษัทฯ ทำเองสดๆ ไม่มีสารบอแรกซ์ หรือสารกันบูดเจือปน นอกจากนั้น ยังได้มีการส่งเสริมให้มีการเลี้ยงโคเนื้อเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ด้วย

นายวิทยา วิรารัตน์ ประธาน บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีศรีสะเกษ ( วิสาหกิจเพื่อสังคม ) จำกัด เล่าว่า ขณะนี้ บริษัทฯ ได้มีการขับเคลื่อนในหลายมิติ เพื่อนำรายได้มาสู่คนศรีสะเกษ ไม่ใช่แค่ทำเพื่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเพียงอย่างเดียว อย่างเช่น ขณะนี้ เราได้มีการเชื่อมโยงด้านอุตสาหกรรมเนื้อโคจังหวัดศรีสะเกษ จากการผลักดันของหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ มีแผนในการวางจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าชั้นนำ โดยเราจะได้ทำแผนแบบครบวงจร นับตั้งแต่การนำโคเข้ามาเลี้ยง ด้วยกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ที่สร้างระบบการผลิตโคเนื้อที่ได้มาตรฐาน จากฟาร์มสู่โรงงานเชือด แปรรูป จนไปสู่ผู้บริโภค หรือที่เรียกว่า จากต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ครบถ้วนด้านมาตรฐานทุกระยะ

อันจะเป็นการสร้างรายได้อย่างมั่นคง ยั่งยืน แก่เกษตรกรในจังหัดศรีสะเกษ ที่มีอาชีพเสริมจากการทำนา ก็คือ การเลี้ยงโค มานับตั้งสมัยอดีตกาลแล้ว ความชำนาญในการเลี้ยงจะอยู่ในสายเลือดสืบต่อมาจากบรรพบุรุษ จึงง่ายต่อการต่อยอดส่งเสริมการเลี้ยงให้ได้คุณภาพ ที่ตลาด และโรงเชือดต้องการ และในอนาคต จะได้ขยายกิจกรรมไปสู่กิจกรรมอื่น ๆ ที่จะเป็นการสร้างอาชีพ สร้างรายได้สู่จังหวัดศรีสะเกษ สู่เกษตรกร และผู้ที่ตกงานมาจากสถานการณ์โควิด19 ด้วย