“ธรรมนัส” ลุยศรีสะเกษ แก้ผลกระทบเขือนหัวนา


 

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษติดตามความคืบหน้าการจ่ายเงินชดเชยเขื่อนหัวนาและเขื่อนราษีไศลเบื้องต้นคาดว่าน่าจะอนุมัติจ่ายได้ประมาณเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้        

วันนี้(15 ม.ค.64) ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะทำงานการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนหัวนาและเขื่อนราษีไศล  โดยได้หารือร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งจังหวัดศรีสะเกษ นายวัฒนา  พุฒิชาติ  ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ และ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานศรีสะเกษ  ร่วมรายงานสภาพปัญหาตลอดจนแนวทางการให้ความช่วยเหลือ 

ที่ผ่านมา  โดยเฉพาะเขื่อนหัวนา มีการดำเนินการก่อสร้างมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2535 แล้วเสร็จประมาณปี 2542  ซึ่งกว่า 30 ปี  ที่ประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษได้รับผลกระทบช่วงน้ำหลาก ส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมนาข้าวจนได้รับความเสียหาย  ขณะนี้ยังไม่ได้รับเงินเยียวยา ขณะที่เขื่อนราษีไศลยังมีประชาชนบางส่วนยังไม่ได้รับเงินเยียวยาเช่นกัน เนื่องจากสำนักงบประมาณแจ้งว่าเงินข้ามปีงบประมาณ ไม่สามารถจ่ายได้      

 

ร้อยเอกธรรมนัส  พรหมเผ่า  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากการติดตามแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังของรัฐบาล โดยพล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นห่วงความเดือดร้อนของประชาชน จึงได้เร่งรัดให้แก้ไขปัญหาของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนหัวนา จนถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้ว  แนวทางการจ่ายเงินแบ่งเป็น 3 ชุด  คาดว่าเดือนพฤษภาคม 2564 จะสามารถจ่ายเงิน เยียวยาให้เกษตรกรชุดแรก จำนวน 104 แปลง เป็นเงินกว่า  62 ล้านบาท และ เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากเขื่อนราศีไศลอีกด้วยประมาณ 70 ล้านบาท 

 

โดยคาดว่า จะสามารถนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในเดือนมีนาคมนี้  เพื่อกำหนดแนวทางการจ่ายเงินเยียวยาตามที่ได้พิสูจน์สิทธิ์อย่างชัดเจนแล้ว  ส่วนชุดที่  2  อีก  352 แปลง  จะประชุมเพื่อสรุปแนวทางการจ่ายเงินในช่วงถัดไป  และ ชุดสุดท้ายเป็นชุดที่มีการร้องคัดค้าน ซึ่งคณะทำงานต้องพิสูจน์ข้อเท็จจริงสิทธิ์การครอบครองที่ดินอีกครั้ง เพื่อความชัดเจนและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย