ธกส.ศรีสะเกษ สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคขุนดอกลำดวน

ธกส.ศรีสะเกษ สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคขุนดอกลำดวน

ธกส.ศรีสะเกษสนับสนุนเงินทุนดอกเบี้ยต่ำสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคขุนดอกลำดวนครบวงจรพร้อมวางศิลากฤกษ์โรงงานแปรรูปเนื้อโคขุนคุณภาพ Sisaket King of Cows “ ลำดวนบีฟครบวงจร”


วันนี้(31สค.2563) นายประทีป กีรติเรขา รองเลขานุการนายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคขุนคุณภาพ “ลำดวนบีฟ” Sisaket King of Cows ที่บ้านดอนตุ่น ตำบลส้มป่อย อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ โดยความร่วมมือของสำนักงาน ธกส. จังหวัดศรีสะเกษ และ หน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง องค์กรภาคีเครือข่ายภาคเอกชน ตลอดจนสมาชิกวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคขุนดอกลำดวน พร้อมเครือข่ายในอำเภอต่างๆ สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

สำหรับโครงการ “ลำดวนบีฟ” Sisaket King of Cow และ พิธีวางศิลาฤกษ์โรงงานแปรรูปเนื้อโคขุนแบบครบวงจรวงเงินก่อสร้าง 55 ล้านบาท โดยฟาร์มกำนันเตียง บริบาล และ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคขุนคอกลำดวน ถือเป็นต้นแบบการเลี้ยงโคขุนครบวงจร เริ่มจากต้นน้ำด้วยการส่งเสริมการเลี้ยงแม่โคขุนเพื่อผลิตลูกโค เข้าสู่ระบบการเลี้ยงขุนกลางน้ำแบบระยะสั้นเพื่อขายเนื้อในตลาดล่างทั่วไป อีกทั้งยังส่งเสริมเลี้ยงขุนระบบปลายน้ำแบบปราณีต ที่เน้นตัดแต่งและแปรรูปเพื่อส่งร้านขายเนื้อคุณภาพสูง หรือ Butcher Shop

ด้านนายสุทัย ฉกะนันท์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า โครงการลำดวนบีฟ หรือ Sisaket King of Cows มุ่งหวังเพื่อสร้างรายได้เสริมให้เกษตรกร ทั้งยังเป็นการสร้างโอกาสและทางเลือกอาชีพใหม่ให้กับเกษตรกร ที่ต้องการปรับเปลี่ยนอาชีพจากการสนับสนุนแหล่งเงินกู้จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส.ในอัตราดอกเบี้ยต่ำ เพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างเหมาะสม พร้อมส่งเสริมผู้เลี้ยงโคขุนครบวงจร”ลำดวนบีฟ” ไห้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง 

โดยสนับสนุนสินเชื่อผ่าน 4 โครงการ ได้แก่ สินเชื่อเพื่อปรับปรุงโครงสร้างการผลิตเกษตรกรสู่ความยั่งยืน , สินเชื่อชุมชนปรับเปลี่ยนการผลิตเพื่อพัฒนาอาชีพของผู้มีรายได้น้อย , สินเชื่อ 1 ตำบล 1 SM aE และ สินเชื่อเพื่อเลี้ยงโคขุนแก่เกษตรกร