ตร.ศรีสะเกษผุด “อาสาสมัครพิทักษ์ซำ” ให้ชาวบ้านเป็นสายลับ


สถานีตำรวจภูธรเมืองศรีสะเกษ ร่วมกับทุกภาคส่วนราชการและฝ่ายท้องที่ท้องถิ่นสร้างพลังอาสาสมัครพิทักษ์ซำเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบยั่งยืนร่วมกัน       

 

วันนี้ (30 มิ.ย. 64) ที่โรงเรียนบ้านหนองแคน ตำบลซำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ  นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้เปิดการอบรมอาสาสมัครพิทักษ์หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลซำ ภายใต้โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร สนองวาระจังหวัดและยุทธศาสตร์ชาติ

โดยเน้นให้ฝ่ายท้องที่ท้องถิ่น ตลอดจนกรรมการหมู่บ้าน คณะผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ปกครอง ได้ตระหนักถึงปัญหาและจัดการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านชุมชนทั้ง 14 หมู่บ้านร่วมกัน โดยให้โอกาสเปิดตัวสู่การบำบัดฟื้นฟูแบบสมัครใจภายใต้การมีส่วนร่วมตามหลัก “บวร”  ด้วยการบวชเป็นพระภิกษุสามเณร เพื่อใช้หลักธรรมขัดเกลาจิตใจ  

ด้าน พ.ต.อ.เทพพิทักษ์ แสงกล้า ผกก.สภ.เมืองศรีสะเกษ กล่าวว่า  อาสาสมัครพิทักษ์ซำ เป็นการขยายผลแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรในทุกหมู่บ้านให้เกิดความสำเร็จสู่ความยั่งยืน โดยมีตัวแทนคณะกรรมการหมู่บ้านละ 10 คน จาก 14 หมู่บ้าน รวม 140 คน เข้าอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดการแก้ไขปัญหายาเสพติด เน้นหลัก “บวร”

 

โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนและประชาชนในพื้นที่สมัครเข้ารับการบำบัดและบวชเป็นพระภิกษุสามเณร จำนวน 17 รูป ซึ่งภายหลังการกดดันอย่างหนักของฝ่ายเจ้าหน้าที่  ตอนนี้มีผู้เปิดตัวสมัครเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูเพิ่มอีก  9 คน  และโครงการดังกล่าวจะสิ้นสุดในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564  แต่จากการประเมินเบื้องต้น พบว่า ยาเสพติดในพื้นที่ตำบลซำ อำเภอเมืองศรีสะเกษลดลงถึงร้อยละ 90