ตรวจเยี่ยมเครือข่ายศูนย์สังคมคุณธรรม จ.ศรีสะเกษ


วันนี้ (25 .. 64) นายวิทยา  วิรารัตน์  ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย คณะกรรมการติดตามการดำเนินงาน ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามให้กำลังใจ 7 ภาคีเครือข่ายศูนย์สังคมคุณธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ประกอบด้วย วัดขะยูง วัดป่าพิมลมังคลาราม สถานธรรมดอนแก้วห้วยวะ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล โรงเรียนบ้านแทงวิทยา โรงเรียนกำแพง และ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม

ทั้งนี้ เพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนสร้างสังคมคุณธรรมแก่เด็กนักเรียนและเยาวชน ภายใต้หลักบวรตามโครงการขยายองค์ความรู้สื่อส่งเสริมคุณธรรมต่อต้านการทุจริตด้วยมิติทางวัฒนธรรม สภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2564