ตรวจเยี่ยมจุดตรวจ/จุดบริการประชาชนเทศกาลปีใหม่

ตรวจเยี่ยมจุดตรวจ/จุดบริการประชาชนเทศกาลปีใหม่

รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่พร้อมกำชับให้แนะนำประชาชนได้ตระหนักถึงวินัยจราจรเพื่อความปลอดภัย            

วันนี้ (29 ธ.ค. 63) นายอนุรัตน์  ธรรมประจำจิต  รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมให้กำลังเจ้าหน้าที่ประจำจุดให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่  ที่บริเวณด้านหน้าแขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ 

โดยจุดบริการดังกล่าว แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ ร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดเทศกาลปีใหม่ตลอด 24 ชม.  พร้อมกำชับให้แนะนำประชาชนได้ตระหนักและปฏิบัติตามกฎจราจรเพื่อความปลอดภัย “ ชีวิตใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ ” โดยที่ผ่านมากว่าร้อยละ 70 อุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมของคนเป็นหลัก       

สำหรับจุดดังกล่าว เป็นเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างอำเภอเมืองศรีสะเกษไปยังอำเภอยางชุมน้อย ซึ่งเป็นเส้นทางลัดเชื่อมต่อไปยังอำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี อีกทั้งเป็นเส้นทางการขนส่งหอมแดงอันเลื่องชื่อของจังหวัดศรีสะเกษด้วย 

จึงขอให้ผู้ใช้รถใช้ถนนได้ใช้รถอย่างระมัดระวัง  ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด  โดยเฉพาะดื่มไม่ขับ  ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยกวดขันและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด เพื่อให้ทุกพื้นที่ปลอดอุบัติเหตุ หรือเกิดอุบัติเหตุให้น้อยที่สุด        

รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ  จึงขอให้เห็นใจการกวดขันและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด ซึ่งอาจกระทบประชาชนบ้าง แต่เป้าหมายสำคัญ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคน