ด้วยความห่วงใย! สวธ.ศรีสะเกษ มอบข้าวสาร-ชุดทำครัวช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม


สภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ มอบข้าวสารอาหารแห้งและชุดทำครัวภาคสนามช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม

 

วันนี้ (7 ต.ค. 65) ที่มูลนิธิสว่างจิตต์ศรีสะเกษธรรมสถาน อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายวิทยา  วิรารัตน์  ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ  พร้อมด้วยนายปรเมษฐ์ วิเศษศรี รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด นางตระกูล แสงลับ  นายสมโภชน์ ธุวธารางกูร กรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัด  ได้มอบข้าวสารอาหารแห้ง และชุดทำครัวภาคสนาม ให้กับกลุ่มแม่บ้านศรีสะเกษ เพื่อนำไปประกอบอาหารช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ จำนวน 10 ชุมชน

 

นายวิทยา  วิรารัตน์  ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า ด้วยความห่วงใยในความเดือดร้อนของประชาชน ในนามของสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ และภาคีเครือข่ายภาคเอกชน จึงได้พร้อมใจจัดหาข้าวสารอาหารแห้ง และชุดทำครัวภาคสนาม เพื่อช่วยบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ประสบภัย อีกทั้งเป็นการบำรุงขวัญกำลังใจ ชุดปฏิบัติการภาคสนามที่ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทั้ง 22 อำเภอ ซึ่งคนศรีสะเกษ จะช่วยและดูแลกันจนกว่าจะพ้นวิกฤตนี้