(ชมคลิป) สูตรลับปอกทุเรียนภูเขาไฟ ให้ถูกใจของคนแต่ละวัย

(ชมคลิป) สูตรลับปอกทุเรียนภูเขาไฟ ให้ถูกใจของคนแต่ละวัย

นางรัชตา ศรีวงค์ เจ้าของสวนทุเรียนภูเขาไฟรัชตา อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ เน้นย้ำคุณภาพเนื้อทุเรียนภูเขาไฟ ที่ถูกต้องถูกใจคนแต่ละวัย