(ชมคลิป) ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษพันธุ์ใหม่

(ชมคลิป) ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษพันธุ์ใหม่

ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษเตรียมโชว์ทุเรียนภูเขาไฟพันธ์ุใหม่ พร้อมจัดประกวดตั้งชื่อเพื่อให้เป็นอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นศรีสะเกษ

วันนี้ (2 มิ.ย. 63) นายธวัชชัย นิ่มกิ่งรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ กล่าวว่า ทางศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ได้ทำการวิจัยและปรับปรุงพันธ์ุทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษพันธุ์ใหม่ โดยใช้กระบวนการเทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านพันธุกรรมโมเร็คกูร่า จัดสายพันธุกรรม หรือ ลายพิมพ์ DNA เพื่อพิสูจน์พันธ์ทุเรียนภูเขาไฟเฉพาะถิ่นศรีสะเกษ และจะยื่นขอจดทะเบียนคุ้มครองพันธ์ุต่อไปด้วย

หลังจากทำวิจัยและปรับปรุงพันธ์ุทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษจนได้พันธ์ุใหม่แล้ว จึงได้เชิญนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการ และ ภาคธุรกิจเอกชน ได้มาชิมลิ้มลองรสชาดทุเรียนภูเขาไฟพันธ์ุใหม่ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษจะทำการวิเคราะห์รสชาด คุณสมบัติของเนื้อทุเรียน ตลอดจนกลิ่นและความหวานมัน

จากผลคะแนนของที่เข้าชิมทั้งหมดเพื่อพิสูจน์ว่า มีความเหมือนหรือแตกต่างอย่างไร ที่สำคัญไม่มีใครเหมือนหรือไม่เหมือนใครในโลก รสชาติอร่อยที่สุด ทานแล้วต้องติดใจ เพราะกลิ่นอ่อน เนื้อนวล หวานมันพอดี นี่คือ ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษพันธ์ุใหม่ ที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะ พร้อมเตรียมจัดประกวดตั้งชื่อด้วยเพื่อให้เป็นอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นของจังหวัดศรีสะเกษเท่านั้น