(ชมคลิป) ความงามต้นน้ำ“ห้วยสำราญ”แหล่งน้ำหล่อเลี้ยงชาวศรีสะเกษ

(ชมคลิป) ความงามต้นน้ำ“ห้วยสำราญ”แหล่งน้ำหล่อเลี้ยงชาวศรีสะเกษ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ที่บริเวณต้นน้ำห้วยสำราญ เหนืออ่างเก็บน้ำห้วยสำราญ ใกล้กับช่องเขาขาด ติดเทือกเขาพนมดงรักชายแดนไทย-กัมพูชา จ.ศรีสะเกษ เป็นจุดที่น้ำจากเทือกเขาพนมดงรักไหลหลากคล้ายน้ำตกลงมาสู่อ่างเก็บน้ำห้วยสำราญ เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติอันสวยงาม และเป็นสายน้ำสำคัญที่หล่อเลี้ยงชาวศรีสะเกษ ไหลจากเทือกเขาพนมดงรักชายแดนไทย-กัมพูชาลงมาผ่านอำเภอภูสิงห์ ขุขันธ์ วังหิน อุทุมพรพิสัย และอำเภอเมืองศรีสะเกษ แล้วไหลลงสู่แม่น้ำมูล

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า ด้วยความเป็นแม่น้ำสายหลักที่ผ่านมาหลายปีมา ก็มีปัญหาที่ประชาชนคนศรีสะเกษเราต้องเผชิญอยู่สองลักษณะคือ เรื่องของภัยแล้ง ถ้าปีไหนลำห้วยสำราญมีน้ำน้อยเกษตรกรก็จะทำการเกษตรไม่ได้บางแห่งก็จะมีผลกระทบถึงระบบน้ำประปา และอีกประการหนึ่งก็คือถ้าฝนตกมากในช่วงที่น้ำหลากมีน้ำมากก็ทำให้พื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายจาก

การลงพื้นที่ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1 การเตรียมการแก้ไขปัญหาช่วงฤดูภัยแล้งที่มีผลกระทบโดยตรงกับการทำการเกษตร การอุปโภค บริโภค ทำให้ไม่มีน้ำใช้ในช่วงฤดูแล้ง ด้วยการพัฒนาแก้มลิง

2 การเตรียมการแก้ไขปัญหาช่วงฤดูน้ำหลากในช่วงฤดูฝนทำให้เอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตร และบ้านเรือนทำให้ได้รับความเสียหาย

3 การเตรียมการพัฒนาและรักษาสภาพต้นน้ำ เช่น การทำฝายชะลอน้ำ ตามกิ่งน้ำสาขาต่างๆ ที่ไหลลงลำห้วยสำราญ รวมทั้งการรักษาระบบนิเวศน์

4 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเขตแนวลำห้วยทั้งสาย เพื่อทราบปัญหาและแนวทางการพัฒนา      

5 การพัฒนาตามยุทธศาสตร์จังหวัด เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เสริมสร้างเศรษฐกิจให้คนในชุมชน

6 การบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วนราชการในการบริหารจัดการแหล่งน้ำ และการรักษาระบบนิเวศน์