จับศึก”พระกรันยา”สอนเสพกาม-ดำน้ำฝึกจิต


คณะสงฆ์จังหวัดศรีสะเกษธรรมยุต พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอปรางค์กู่ ตำรวจปรางค์กู่ จับสึกพระกรันยา หัวหน้าที่พักสงฆ์วัดป่าเนื้อนาบุญ

วันนี้ (29มี.ค. 64) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่สถานีตำรวจภูธรปรางค์กู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ พระวินัยเมธี เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ (ธรรมยุต) นางณภัค เทียนชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ นายเทเวศน์ มีศรี นายอำเภอปรางค์กู่ พันตำรวจเอก พิทักษ์ จันทร์อบ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรปรางค์กู่ นำตัวพระกรันยา ถาวรธัมโม หัวหน้าที่พักสงฆ์วัดป่าเนื้อนาบุญ มาทำการลาสิกขา หลังจากที่คณะสงฆ์มีมติในที่ประชุมให้ระงับอธิกรณ์พระกรันยา

เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษและคณะสงฆ์ ได้พิจารณาตรวจสอบคำสอนการสอนของพระกรันยา ว่าเป็นการสอนไม่เป็นไปตามหลักพระธรรมคำสอนที่ทรงตรัสรู้เองโดยชอบ จึงได้ลงมาตรวจสอบในสถานที่ที่พระกรันยาตั้งเป็นที่พักสงฆ์ป่าเนื้อนาบุญและตักเตือนให้ พระกรันยาให้ปรับปรุงวิธีอุบายการการสอนที่เป็นไปในทางผิดเพี้ยนให้แก้ไขเสียใหม่ให้ถูกต้อง แต่พระกรันยาแม้ไม่อุบายวิธีการสอนการปฏิบัติให้ถูกต้องเสียใหม่ แต่กลับไปเพิ่มการโพนทะนาอุบายวิธีการอบรมสั่งสอนที่ปฏิบัติติผิดเพี้ยนชองตนออก

จึงมีมติสงฆ์เป็นที่สุดให้พระกรันยา ถาวรธมโม ลาสิกขาออกจากความเป็นคณะสงฆ์ธรรมยุต ตั้งแต่บัดนี้เป็นตันไป และสั่งปิดที่พักสงฆ์ป่าเนื้อนาบุญ มิให้เป็นที่พักสงฆ์ในคณะสงฆ์ธรรมยุต จึงประกาศต่อสงฆ์ทั้งหลายให้ทราบมตินาสนะขับพระกรันยาออกจากคณะสงฆ์