Breaking
04/12/2023

วันนี้ (3 มี.ค. 65) ที่สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 80 พรรษา (เกาะกลางน้ำห้วยน้ำคำ) อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเร่งตรวจ ATK ให้กับนักกีฬาที่เดินเข้า จ.ศรีสะเกษ เพื่อร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 47 ศรีสะเกษเกมส์ ระหว่างวันที่ 5 – 25 มี.ค. 65 และ กีฬาคนพิการ ครั้งที่ 37 นครลำดวนเกมส์ ระหว่างวันที่ 30 มี.ค. – 3 เม.ย. 65

โดยจังหวัดได้จัดหาและสำรองชุดตรวจ ATK ที่ได้มาตรฐานกว่า 1 แสนชุด ทุกคนที่เดินทางมาเข้าร่วมการแข่งขันที่จังหวัดศรีสะเกษ จะต้องเข้ารับการตรวจเชื้อด้วย ATK ในทุกๆ 3 วัน ในสถานที่ 3 แห่ง คือ ที่เกาะกลางน้ำห้วยน้ำคำ ม.การกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ และ รร.กีฬา จ.ศรีสะเกษ ซึ่งในการตรวจถ้าใครที่มีผลเป็นบวก จะมีทีมแพทย์ ให้ความช่วยเหลือและดำเนินมาตรการในการดูแลนักกีฬาต่อไป

แนะนำ