กาญจนบุรีรับไม้ต่อศรีสะเกษ จัดกีฬา”กาญจนบุรีเกมส์”

กาญจนบุรีรับไม้ต่อศรีสะเกษ จัดกีฬา”กาญจนบุรีเกมส์”

จังหวัดกาญจนบุรีพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 กาญจนบุรีเกมส์ และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 กาญจนิกาเกมส์ต่อจากศรีสะเกษเกมส์โดยยึดเป็นต้นแบบจัดการแข่งขันคาดตลอดการแข่งขันมีเงินสะพัดถึง 1,000.-ล้านบาท


วันนี้(24 มี.ค.65) ที่ห้องละครเธียร์เตอร์ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นายประชุม บุญเทียม รองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา นายปรีชา ลาลุน ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ นายพิสิษฐ์ กาญจนภิญพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี และ พลเอก ชินวัฒน์ แม้นเดช นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกาญจนบุรี ได้ร่วมแถลงข่าวความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 48 กาญจนบุรีเกมส์ ระหว่างวันที่ 19 – 29 สิงหาคม 2566 และ และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 กาญจนิกาเกมส์ ระหว่างวันที่ 2 – 6 กันยายน 2566 ต่อจากจังหวัดศรีสะเกษ โดยยึดศรีสะเกมส์เป็นต้นแบบจัดการแข่งขันภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด 19 อย่างเคร่งครัด

นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวว่า พร้อมตั้งแต่ขอเป็นเจ้าภาพและเป็นความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะเครือข่ายภาคประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน ซึ่งมี “น้องมัศยา” ปลายี่สกยืนยิ้มถือคบเพลิง เปลวไฟสีส้มและด้ามคบเพลิงสีฟ้า ซึ่งเป็นสีประจำจังหวัดกาญจนบุรี เป็นมาสคอตนำโชคกับการแข่งขัน 3 ประเภทกีฬา ได้แก่ กีฬาภาคบังคับ, กีฬาสากล และ ส่งเสริมกีฬาทั่วไป

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี และ รองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้ร่วมลงนามยืนยันในการรับเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 และ กีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 ในปีหน้า พร้อมมอบเช็ค 1 ล้านบาท ยืนยันว่าจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมเป็นเจ้าภาพ และ อยู่ในระดับพื้นที่สีฟ้า”นำร่องการท่องเที่ยว” ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา ภาคธุรกิจเอกชนตลอดจนประชาชน ต่างตื่นตัวเตรียมพร้อมเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับผู้มาเยือน ซึ่งตลอดการแข่งขันจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจคาดว่าจะมีเงินสะพัดร่วม 1,000.-ล้านบาทเลยทีเดียว