“กัมพูชา” เปิดประเทศขอไทยเปิดด่านช่องสะงำ อ.ภูสิงห์


วันนี้ (3 ..64)  ที่วัดไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ จั งหวัดศรีสะเกษ นายสังศิต  พิริยะรังสรรค์ ประธานคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาความยากจนและลำความเหลื่อมล้ำวุฒิสภา ร่วมกับ Dr. Sok Sokrethya (ดร. ซกกรัดทะยา) ที่ปรึกษาส่วนตัวของสมเด็จอัครมหาเสนาบตีเตโซ ฮุน เซน นายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้แทนรัฐบาลและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา นายสำรวย เกษกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ และ พระครูโกศลสิกขกิจ  ประธานมูลนิธิหลวงปู่สรวง เจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา ได้ร่วมทำบุญแซนโดนตาอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับ สานสัมพันธ์ไมตรีไทยกัมพูชา

เนื่องจากตลอดแนวชายแดนไทยกัมพูชาของจังหวัดศรีสะเกษจะมีประเพณีวัฒนธรรมเหมือนกัน อีกทั้งภาษาสื่อสารก็ใกล้เคียงกันมาก  นับตั้งแต่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19  ทำให้การค้าขายร่วมกันต้องชะงักลง

ที่ปรึกษาส่วนตัวของสมเด็จอัครมหาเสนาบตีเตโซ ฮุน เซน นายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้แทนรัฐบาลและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา จึงได้ประสานคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาความยากจนและลำความเหลื่อมล้ำวุฒิสภา และ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ขอให้ประเทศไทยได้พิจารณาเปิดจุดผ่านแดนถาวรไทยกัมพูชา ที่บริเวณช่องสะงำ อำเภอภูสิงห์ เนื่องจากสมเด็จอัครมหาเสนาบตีเตโซ ฮุน เซน นายกรัฐมนตรี ราชอาณาจักรกัมพูชาได้ประกาศเปิดประเทศตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมที่ผ่านมา 

โดยคณะฝ่ายไทยและกัมพูชาต่างได้พบปะนำเจ้าหน้าที่ประจำด่านของทั้งสองประเทศ ที่บริเวณจุดผ่านแดนถาวรไทยกัมพูชา หรือ ด่านช่องสะงำอีกด้วย เพื่อติดตามสภาพความพร้อมหากจะมีการเปิดด่านอย่างเป็นทางการอีกครั้ง  ซึ่งผู้แทนรัฐบาลกัมพูชายืนยันว่าพร้อมแล้ว เพราะได้เร่งฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ป้องกันโควิด1 9 ถึงร้อยละ 90 ของจำนวนประชาชนแล้ว

ขณะที่จังหวัดศรีสะเกษต้องมีการหารืออย่างละเอียดครบถ้วนในทุกมิติ โดยในวันพรุ่งนี้ (4 .. 64)  ผู้แทนรัฐบาลกัมพูชาจะเข้าพบหารือกับนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อประสานความร่วมมือเปิดจุดผ่านแดนถาวรไทยกัมพูชา บริเวณช่องสะงำ อำเภอภูสิงห์โดยเร็ว เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกันของทั้งสองประเทศ