กันทรลักษ์ รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย 365 วัน


วันที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 15.00 น. อำเภอกันทรลักษ์ จัดกิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย รักษาวินัยจราจร ตลอด 365 วัน (Kantharalak Road Safety 365 Day) ภายใต้หัวข้อ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ” โดยมีนายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 และประชาสัมพันธ์การรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยตลอด 365 วัน ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน พ่อค้า ประชาชนในอำเภอกันทรลักษ์

ภายในงานมีการจัดกิจกรรมดังนี้

1. จัดแสดงนิทรรศการ ของส่วนราชการอำเภอกันทรลักษ์

2. การให้บริการตรวจสภาพรถ Fixit Center จากวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์

3. บริการตรวจสภาพรถยนต์ฟรี จาก บริษัท มาสด้า ทีทีกันทรลักษ์

4. กิจกรรม แสดงรถจักรยานยนต์ จาก กลุ่มเวสป้ากันทรลักษ์ และกลุ่มกันทรลักษ์ไรเดอร์

5. กิจกรรม แสดงรถยนต์ จาก บริษัท มาสด้า ทีทีกันทรลักษ์ และบริษัทสยามนิสสันศรีสะเกษ จำกัด สาขากันทรลักษ์

6. การแสดงดนตรีโฟล์คซอง จากวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์

  1. การมอบใบประกาศนียบัตร สำหรับผู้ที่มอบหมวกนิรภัยและเข้าร่วมกิจกรรมฯ
  2. การมอบหมวกกันนิรภัยให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสร้างเครือข่ายศูนย์
  3. การปล่อยขบวนรถประชาสัมพันธ์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง 20 แห่ง