กันทรลักษ์ยอดป่วยพุ่ง!! เปิดศูนย์พักคอยแห่งที่ 2 รองรับผู้ป่วยโควิด


สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จ.ศรีสะเกษ วันนี้ (28 ก.ค. 64) พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มอีก 248 ราย แยกเป็นผู้ป่วยติดเซื้อภายในจังหวัด จำนวน 28 ราย ติดเซื้อจากจังหวัดอื่น จำนวน 220 ราย รวมติดเซื้อสะสม 3,234 ราย


โดยในวันนี้ นายสุกิจ เหลืองสกุลไทย นายอำเภอกันทรลักษ์ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ฝ่ายปกครอง และจิตอาสา ได้จัดเตรียมสถานที่ภายในอาคารยิมเนเซี่ยมหนองหญ้าลาด อ.กันทรลักษ์ เพื่อตั้งเป็นศูนย์พักคอยหนองหญ้าลาด แห่งที่ 2 จำนวน 100 เตียง


สำหรับ อ.กันทรลักษ์ พบผู้ป่วยรายใหม่ จำนวน 53 ราย แยกเป็นผู้ป่วยติดเซื้อในพื้นที่ จำนวน 21 ราย ติดเซื้อมาจากพื้นที่ควบคุมสูงและเข้มงวด จำนวน 32 ราย รวมติดเซื้อสะสม จำนวน 356 ราย รักษาหายแล้ว จำนวน 215 ราย