“กรมพระศรีสวางควัฒน”พระราชทาน ส.ค.ส.ปีใหม่ 2564 จังหวัดศรีสะเกษ

“กรมพระศรีสวางควัฒน”พระราชทาน ส.ค.ส.ปีใหม่ 2564 จังหวัดศรีสะเกษ

วันนี้ (15 ม.ค. 64)  สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทาน บัตรอวยพร ส.ค.ส. เนื่องในวาระขึ้นใหม่ พุทธศักราช 2564 แก่นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ได้ช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินงานหมู่บ้านทับทิมสยาม 06 และ 07

สำหรับ ส.ค.ส. พระราชทาน มีตราประจำพระองค์สีทอง ด้านหน้าอักษรพระนามสีทอง “จภ” ภายใต้จุลมงกุฎ ด้านในฝั่งซ้ายมีตราประจำพระองค์พร้อมข้อความ “สุขสันต์ วันปีใหม่ ๒๕๖๔ Season’s Greeting 2021” และลายพระหัตถพระนามสีทอง ส่วนด้านขวาเป็นพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี